Selectarea echipei si întocmirea graficului activitătilor proiectului
Proiectul "Criza refugiatilor într-o Europă a valorilor"
           Activitatea s-a desfăsurat în data de 18.05.2016.
            Obiectivele activitătii au fost selectarea echipei formate din 24 de elevi  si întocmirea graficului activitătilor proiectului "Criza refugiatilor într-o Europă a valorilor".
Proiectul are următoarele obiective:
- o mai bună cunoastere a Uniunii Europene si a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
- cresterea gradului de constientizare si responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic si politic european contemporan;
- dezvoltarea abilitătilor de comunicare ale elevilor ti abilitătilor de lucru în echipă la elevi;
- dezvoltarea abilitătilor creative ale elevilor;
- realizarea si filmarea unei scurte piese de teatru (scenete)  care să evidentieze creativitatea elevilor si întelegerea contextului propus pentru tema dată.
            D-na prof. Dima Doina Marina, în calitate de coordonator al proiectului, a prezentat elevilor o serie de informatii despre proiect.