RAPORT PRIVIND ANALIZA DE IMPACT A
PROIECTULUI "Criza refugiatilor într-o Europă a valorilor"

      Pentru evaluarea impactului proiectului asupra elevilor participanti si asupra membrilor comunitătii locale s-au aplicat chestionare, s-au realizat interviuri de grup si individuale.
      Esantionul pentru colectarea datelor a fost alcătuit din:
-    echipa de proiect (24 elevi, 2 profesori coordonatori);
-    110 elevi din Liceul Teoretic, comuna Filipestii de Pădure;
-    22 părinti, membri ai Consiliului reprezentativ al părintilor;
-    14 cadre didactice;
-    20 localnici din Comuna Filipestii de Pădure.
   
CONCLUZII:
    Elevii si membrii comunitătii locale, ca grup tintă al proiectului, au manifestat un nivel foarte ridicat de satisfactie în raport cu oportunitatea, calitatea si utilitatea activitătilor la care au participat în cadrul proiectului "Criza refugiatilor într-o Europă a valorilor".
    Pe tot parcursul proiectului elevii au fost o adevărată sursă de inspiratie pentru profesorii lor; a existat un permanent schimb de informatii între acestia si cadrele didactice. Acest lucru i-a motivat să se implice în aproape toate activitătile proiectului. Participantii la proiect au învătat să lucreze în echipă, si-au dezvoltat abilitătile de comunicare si au dezvoltat calitătile unui bun cetătean european.
          Suportul constant al echipei de coordonare a proiectului si buna comunicare cu acestia au oferit stabilitate si coerentă, au contribuit la rezultatele pozitive obtinute.
          Elevii participanti la proiect se declară multumiti de activitatea lor în cadrul proiectului, asteptările initiale fiind confirmate sau chiar depăsite.

Concluzii chestionar lansare proiect:
              Există o nevoie reală de informare a elevilor privind Uniunea Europeană si valorile pe care se întemeiază aceasta, criza refugiatilor, măsurile pe care Uniunea Europeană le-a luat pentru solutionarea crizei refugiatilor. De asemenea, apare necesitatea cresterii gradului de constientizare si responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic si politic european contemporan. 

Concluzii chestionar încheiere proiect:
             În urma derulării proiectului "Criza refugiatilor într-o Europă a valorilor", a fost acoperită nevoia de informare a elevilor privind Uniunea Europeană si valorile pe care se întemeiază aceasta, criza refugiatilor, măsurile pe care Uniunea Europeană le-a luat pentru solutionarea crizei refugiatilor. De asemenea, a crescut gradul de constientizare si responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic si politic european contemporan.