Încheierea proiectului 
"Criza refugiatilor într-o Europă a valorilor"
        Această activitate s-a desfăsurat în data de 29.09.2016, în scoala noastră, si a avut drept invitati elevii, cadrele didactice si membri ai comunitătii locale. D-na prof. Dima Doina Marina, în calitate de coordonator al proiectului, a prezentat elevilor o serie de informatii legate de activitătile desfăsurate, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin proiect, impactul acestuia asupra elevilor, profesorilor si comunitătii locale. Părerea unanimă a fost că acest proiect este un succes.