Obiectivele generale ale proiectului:
     o mai bună cunoastere a Uniunii Europene si a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
     cresterea gradului de constientizare si responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic si politic european contemporan;
     dezvoltarea abilitătilor de comunicare ale elevilor si abilitătilor de lucru în echipă la elevi;
     dezvoltarea abilitătilor creative ale elevilor;
     realizarea si filmarea unei scenete care să evidentieze creativitatea elevilor si întelegerea contextului propus pentru tema dată.

Profesori coordonatori:

1.        BREZEANU ION MARIUS 
2.        DIMA DOINA MARINA LUCIA

Elevi:

1.        ANCA EDUARD ELISEI  
2.        ANDRONESCU MARIA DELIA
3.        BIROU NICOLETA  
4.        BORCĂIAS DAVID CONSTANTIN 
5.        BORCĂIAS IOSIF SEBASTIAN  
6.        CĂLIN ANDREEA MIHAELA  
7.        DOBROIU MARIA LUIZA  
8.        ENACHE RĂZVAN LAURENTIU  
9.        FRUMUSANU CRISTINA MARIA  
10.      GUZGANU IULIA ELENA   
11.      HERĂSCU MARIA ELENA  
12.      IORGA GEORGE OVIDIU  
13.      JITARIUC ANDREEA VALENTINA   
14.      LUNGESCU IOANA ANDREEA   
15.      MITRESCU IULIA SABINA  
16.      NUTĂ ANA- MARIA ANDRUTA   
17.      PAVEL MARIA MIRABELA  
18.      PAVEL OANA ADRIANA   
19.      PELMUS RALUCA IULIANA  
20.      POPA DIANA LOREDANA   
21.      SCURTU ADRIANA GEORGIANA  
22.      SERBAN ADRIAN  
23.      STIRBEI ELENA BEATRIS  
24.      STIUCĂ ALEXANDRA ELENA   

Echipa de proiect:
       Obiectivele specifice ale proiectului:
Date generale despre proiectul „Criza refugiatilor într-o Europa a valorilor”
    informarea elevilor cu privire la rolul Parlamentului European în viata cetătenilor si asupra valorilor care sunt promovate de către Uniunea Europeană;
    stabilirea cauzelor care au dus la o criză a refugiatilor, fără precedent în istoria recentă;
    documentarea, informarea cu privire la întelegerea contextului propus pentru tema dată;
  identificarea provocărilor crizei refugiatilor din perspectiva institutiilor nationale si a organizatiilor internationale;
   recunoasterea/constientizarea consecintelor economice si umanitare pe care criza refugiatilor le-a produs în UE;
   informarea asupra unor aspecte ale politicilor de azil din perspectiva Parlamentului European;
   documentarea elevilor asupra actiunilor politice importante în Europa, ce au avut loc ca urmare a crizei refugiatilor;
   informarea elevilor si a comunitătii locale cu privire la măsurile financiare stabilite de UE, astfel încât să poată face fată crizei curente a refugiatilor si migratiei;
    familiarizarea elevilor cu principalele institutii decizionale ale Parlamentului UE;
   informarea elevilor si a comunitătii locale cu privire la măsurile specifice ce ar trebui luate pentru a facilita integrarea migrantilor si cu ce probleme se confruntă acestia;
    formarea tinerilor în spiritul aprecierii valorilor democratice ale Uniunii Europene (tolerantă, unitate, cooperare);
    dezvoltarea în rândurile membrilor echipei de proiect a deprinderilor de documentare, analiză si interpretare a unui document;
    deprinderea abilitătilor de comunicare si argumentare în dialogul cu ceilalti si în sustinerea propriei opinii;
    dobândirea deprinderii lucrului în echipă si a tolerantei fată de opiniile si argumentelor membrilor din echipă;
    promovarea, în rândurile elevilor liceului nostru, a valorilor sociale si individuale de: solidaritate, onestitate, responsabilitate, spirit civic;
    sustinerea si promovarea valorilor democratice europene, în rândurile tinerilor;
    implicarea elevilor în viata comunitătii locale prin promovarea proiectului;
    cultivarea în rândurile tinerilor liceeni a spiritului tolerantei si înlăturarea discriminării de orice fel;
    atragerea autoritătilor locale (Primărie, Politie Locală) în viata scolară prin încheierea de parteneriate de colaborare;
    realizarea scenariului scenetei având ca temă criza refugiatilor;
    punerea în scenă a scenetei;
    dezvoltarea spiritului creativ al elevilor prin tehnica brainstormingului;
    punerea în evidentă a valentelor artistice ale elevilor în interpretarea personajelor scenetei;
    constientizarea în rândul elevilor a dramei refugiatilor; 
    familiarizarea elevilor cu temerile statelor UE cu privire la prezenta refugiatilor pe teritoriul lor;
    criza refugiatilor prin prisma experientei personale (contactarea unor voluntari care au activat în tabere de refugiati);
    exersarea tehnicii dialogului si a tehnicii negocierii în relationarea cu grupuri si reprezentanti ai unor institutii;
    educarea  tinerilor în exprimarea propriilor idei cu privire la modul în care doresc să arate viitorul Uniunii Europene;