DEFINIREA VALORILOR SI INTERESELOR EUROPENE - informare si dezbatere
          Activitatea s-a desfasurat  in data de 16.09.2016
          Obiectivele acestei activităti au fost următoarele:
1.    o mai bună cunoastere a institutiilor europene;
2.    formarea tinerilor în spiritul aprecierii valorilor democratice ale Uniunii Europene (tolerantă, unitate, cooperare);
3.    promovarea, în rândurile elevilor liceului nostru, a valorilor sociale si individuale de: solidaritate, onestitate, responsabilitate, spirit civic;
4.    sustinerea si promovarea valorilor democratice europene, în rândurile tinerilor.
         D-na prof. Dima Doina Marina a prezentat elevilor un material de informare despre Uniunea Europeană, valorile pe care se intemeiază aceasta, programele Uniunii Europene, sistemul politic etc.
Împreună au discutat despre măsura în care sunt respectate valorile europene în România.
Sursa materialelor prezentate:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83